Н.В.Ковшова и М.С.Поливанова, 1942 год.

Наталья Венедиктовна Ковшова (справа) и Мария Семёновна Поливанова (слева), 1942 год.